Fritidsförening - ansökan om anläggningsbidrag

LÄS MER

Här kan fritidsföreningar som äger eller hyr och driver egen lokal eller anläggning ansöka om anläggningsbidrag. 

Mer information finns i dokumentet riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/