Intresseanmälan om anslutning till kommunalt dricksvatten- spillavlopp och dagvatten

LÄS MER

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad intresseanmälan.

Mer information om hur du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och /eller avloppsnätet.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00