Dricksvatten, spillavlopp och dagvatten - intresseanmälan om kommunal anslutning

LÄS MER

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad intresseanmälan. Skicka din anmälan till tn@stromstad.se.

Mer information om hur du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och /eller avloppsnätet.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
tn@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se