Brandfarlig vara - Anmälan om föreståndare

LÄS MER

För hantering av brandfarlig vara enligt 9 § lagen (2010-1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se