Explosiva varor - ansökan

LÄS MER

Ansökan om förvärv av, förvaring av, handel med, överföring inom Sverige eller godkännande av föreståndare för explosiva varor.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se