Brandfarlig vara - Tillståndsansökan restauranger

LÄS MER

Du använder e-tjänst för att ansöka om tillstånd att hantera brandfarlig vara i enlighet med 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
mbn@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se