Brandfarlig vara - tillståndsansökan

LÄS MER

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt 16 § Lag om brandfarliga och explosiva varor  SFS 2010:1011.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
mbn@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se