Brandfarlig vara - tillståndsansökan butik

LÄS MER

Ansökan butik om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt 16 § Lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se