Brandfarlig vara - ansökan om hantering

LÄS MER

Ansökan för hantering av brandfarlig vara enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Ansökan avser nytt tillstånd, förändring av tillstånd med diarienummer, förlängning av tillstånd med diarienummer, ny tillståndshavare till befintligt tillstånd.

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
mbn@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se