Brandfarlig vara - så här fyller du i tillståndsansökan

LÄS MER

Information och vägledning om hur du fyller i ansökan för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se