Skola, förskola och fritidshem - anmälan om drift

LÄS MER

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Planerar du att starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor innan du startar.

 

Här kan du läsa mer information om anmälan för ny skolverksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se