Tillgänglig­hetsredovisning

Strömstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här redogör vi hur https://etjanster.stromstad.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att stromstad.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://etjanster.stromstad.se/ som inte är tillgängligt för dig i något annat format kan du meddela oss genom att skicka e-post eller ringa.

E-post: kommuncenter@stromstad.se
Telefon: 0526-190 00

Svarstiden är normalt en vecka.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta Strömstads kommun så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Brister i tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och vår leverantör av e-tjänsteplattformen jobbar på att åtgärda dem.

  • Alla interaktiva objekt är inte beskrivna i text för användaren på ett enkelt sätt vilket försvårar för användaren att förstå syftet med objektet.
  • Det finns fel som uppstår när man fyller i formulär som saknar förklarande text över vad som har gått fel och hur man åtgärdar dem.
  • Grafik i inmatningsfälten har ej tillräckligt kontrast mot bakgrunden.

 

Hur vi testat webbplatsen

Malmö stad har utfört tillgänglighetstestet för själva e-tjänsteplattformen och dess funktion. Det sker även en manuell granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.
Redogörelsen uppdateras senast den 22 september 2020.