Alkohol- och serveringstillstånd - bilagor

LÄS MER

När du skickar in ansökningar och anmälningar gällande serveringstillstånd behöver du ofta bifoga bilagor. Några av bilagorna hittar du här. e

 

Mer information om serveringstillstånd hittar du här. 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se