Miljöfarlig verksamhet - anmälan om nedläggning

LÄS MER

Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet. Informera kommunen i god tid innan verksamheten upphör på platsen. För vissa verksamheter finns krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas i god tid före avvecklingen. Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta hand om och rengöra olika process- eller anläggningsdelar.

 

Här kan du läsa mer om miljöfarlig verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se