Dagvattenanläggning - anmälan

LÄS MER

Anmälan om dagvattenanläggning enligt 9 kap. 2 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Observera att anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas.

 

Här kan du läsa mer information om dagvatten.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se