PCB-sanering av fogmassor - anmälan

LÄS MER

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor. Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

 

Här kan du läsa mer information om sanering av PCB.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se