Avfall - anmälan om uppläggning och återvinning

LÄS MER

Anmälan om uppläggning och återvinning av avfall för anläggningsändamål. Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 90.141 Återvinning av avfall för anläggningsändamål. 

 

Mer information om miljöfarliga verksamheter kan du läsa här. 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Karta med plats för anläggningsarbete