Föroreningsskada - anmälan om åtgärder

LÄS MER

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Mer information om miljöfarliga verksamheter kan du läsa här. 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan över området med förväntad/känd utbredning av förorening/-ar
  • Åtgärdsplan
  • Rapport markundersökning