Slamtömningsintervall eller uppehåll i slamtömning - ansökan

LÄS MER

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll i slamtömning. Ansökan enligt kommunens Renhållningsordning.

 

Här kan du läsa mer information om slamtömning.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se