Slam, eget omhändertagande - ansökan

LÄS MER

Ansökan om eget omhändertagande av slam.

 

Här kan du läsa mer information om slamtömning.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se