Eget omhändertagande av avloppsfraktioner - ansökan

LÄS MER

Ansökan om eget omhändertagande av slam, filtermaterial från fosforfällor, urin och latrin, inklusive avfall från torrtoaletter och sluten tank.

Här kan du läsa mer information om slamtömning.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se