Fastigheter - egenkontrollprogram

LÄS MER

Här hittar du en mall och vägledning för egenkontrollprogram för fastigheter. 

 

Mer information om egenkontroll för fastighetsägare.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se