Insatser inom socialpsykiatri - ansökan

LÄS MER

Insatser inom socialpsykiatrin riktar sig till personer med psykiska funktionshinder som har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och att dessa begränsningar har funnits eller antas komma att bestå under längre tid.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se