Inkomstförfrågan + Lön

LÄS MER

För biståndsbedömda insatser och hemsjukvård tar kommunen ut en avgift. Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får.

Mer information om hur inkomstförfrågan och vilka avgifter det gäller.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se