Blomlådor - anmälan om tillstånd

LÄS MER

Ansökan om att placera ut blomlådor på en gata för att bilisterna ska ta det lugnt och sänka hastigheten. 

Blomlådor fungerar som en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Samtidigt ser de trevliga ut. Vill ni placera ut blomlådor på er gata finns det några allmänna regler som ni måste följa. 

Information om vilka regler som gäller för att placera ut blomkrukor som farthinder.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se