Trafikanordningsplan för vägarbete

LÄS MER

Vid arbete i en gatumiljö där arbetet även påverkar trafiken kan det krävas att en så kallad trafikanordningsplan lämnas in.

Mer information om trafikordningsplan.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se