Borrning/grävning - anmälan om grävning/borrning inom detaljplanelagt område

LÄS MER

Vid grävning eller borrning inom detaljplanerat område krävs tillstånd från kommunen.

Tänk på att ansökan om tillstånd ska vara inlämnad och godkänd innan du börjar borra eller gräva. 

Mer information om grävanmälan.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se