Bilagor och egenkontrollprogram för tobaksvaror

LÄS MER

Bilagor till ansökningar om tillstånd för tobaksvaror samt egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror.

 

Mer information om försäljning av tobaksvaror kan du läsa här.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se