Parkeringstillstånd för boende - ansökan

LÄS MER

För fordon vars ägare är folkbokförda i Strömstad centrum och som inte har tillgång till parkering på boendets fastighet.

Mer information om parkeringstillstånd för boende.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se