Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

LÄS MER

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Strömstad kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se