Parkeringstillstånd för kommunala båtplatsinnehavare - ansökan

LÄS MER

Med parkeringstillstånd för kommunala båtplatsinnehavare kan du mot en fast avgift parkera inom något av de anvisade områdena i mån av plats.

Mer information om parkeringstillstånd för båtplatsinnehavare.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se