Parkeringstillstånd för nyttotrafik - ansökan

LÄS MER

Nyttoparkeringstillståndet ger dig möjlighet att komma närmare ditt mål när du parkerar i tjänsten.

Mer information om vad som gäller för nyttoparkeringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se