Parkeringstillstånd för pendlare - ansökan

LÄS MER

För personer som dagspendlar till centrala Strömstad. Ej för personer med fast adress i centrala Strömstad eller för personer med sommarboende på någon icke landfast ö i Strömstads kommun.

Mer information om parkeringstillstånd för pendlare.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se