Parkeringstillstånd för ö-boende i Strömstads kommun - ansökan

LÄS MER

För parkeringstillstånd måste du vara folkbokförd eller inneha fastighet på någon icke landfast ö i Strömstads kommun.

Mer information om parkeringstillstånd för ö-boende i Strömstads kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se