Specialkost i förskola och skola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om specialkost för elev i förskola, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola.

Ansökan om specialkost görs eller förnyas inför varje läsårsstart, det vill säga en gång om året. De gånger det behövs en helt ny ansökan, inkluderat nytt intyg/journalutdrag, är vid start i förskola och därefter vid byte av stadie.  Vid sommarförskola eller sommarfritids behövs inte någon ansökan, det hanteras inom verksamheten.

Om ditt barn har dokumentation från BUP eller motsvarande skall det hanteras via skolans elevhälsoteam, EHT. EHT kan då skriva ett intyg för specialkost som du som vårdnadshavare kan bifoga denna ansökan.

Förändringar kan så klart ske på andra tider än just läsårsstart. Anmäl nya eller förändrade behov så fort som möjligt efter att barnet/eleven har fått sin ordination/diagnos av läkare/behandlande enhet/elevhälsan eller efter att kostbehovet har ändrats. Ansökningarna behandlas löpande under läsåret.

Förnyad ansökan måste även göras när barnets/eleven byter förskola/skola.

För att förenkla så mycket som möjligt finns fyra olika formulär/e-tjänster:

  • Ny ansökan av specialkost – Detta formulär används vid ny ansökan av specialkost och vid varje byte av stadie (förskola, förskoleklass,  åk 4, åk 7 samt gymnasiet) då anmälan samt ev intyg ska uppdateras
  • Förnyad ansökan av specialkost - Används de år då ansökan om specialkost ”enbart” ska förlängas, det vill säga inga förändringar har skett. Intyget/journalutdraget skall alltid bifogas ansökan. 
  • Förändring eller avanmälan av specialkost – Används när det sker en förändring avseende en redan anmäld specialkost (glöm inte att bifoga nytt intyg/journalutdrag i det fall det är en förändring i kost). Även avanmälan görs i denna tjänst. 
  • Byte av förskola/skola - Används när barnet/eleven byte förskola eller skola, utan att kosten skall förändras.

Självklart anmäls behov av specialkost så fort som möjligt efter att barnet/eleven har fått sin ordination/diagnos av läkare/behandlande enhet/elevhälsan eller efter att kostbehovet har ändrats även om det inträffar vid andra tider än nedan angivna. 

I dessa fall behöver du inte bifoga läkarintyg - men du måste fortfarande göra en ansökan:

  • Vid överkänslighet eller allergi mot laktos.
  • Vid önskemål om kost utan fläskkött.
  • Vid önskemål om kost utan blodmat.

När du gör din ansökan är det bra att tänka på:

  • Att du skall ladda upp ett skannat intyg från läkare eller annan behandlande enhet alternativt journalutdrag. Om ansökan inte är komplett kan den inte behandlas.
  • Att det är vårdnadshavare alternativt myndig elev som ansvarar för att informera berörda lärare om beviljad specialkost då detta inte sker per automatik.
  • Att den som ansöker om specialkost/anpassad kost är ansvarig för att uppgifterna i ansökan är riktiga. Sker ändring ska ny ansökan göras omgående.

Sista datum för ansökan av specialkost för att säkerställa att det finns till terminsstart är den 30 juni.
 

> Läs mer om skolmåltider i Strömstads kommun

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa