Specialkost för barn/elev i förskola och skola - anmälan

LÄS MER

Anmälan om specialkost för elev i förskola, grundskola och gymnasieskola.

> Läs mer om skolmåltider i Strömstads kommun

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se