Modersmålsundervisning - ansökan och avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

> Läs mer om modersmålsundervisning och hemspråk.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa