Grundskola och gymnasiet - Lärplattform och närvarohantering (Vklass)

LÄS MER

Vklass är skolans lärplattform, samt tjänst för att hantera närvaro och ledighetsansökningar.

Vklass används även i förskolan och fritidshemmet.

Inloggning kan ske via e-legitimation (vårdnadshavare) eller kontouppgifter (elever).

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se