Lärplattform, schema och närvarohantering (Vklass) för skola, förskola och fritidshem

LÄS MER

Skola:
Vklass är skolans lärplattform. Närvaro och ledighetsansökningar hanteras i Vklass, och vårdnadshavare ser planering och resultat för eleven.
Förskola och fritidshem:
I Vklass registrerar vårdnadshavare omsorgsschema för sitt barn i förskola och fritidshem, samt ser dokumentation om barnets utveckling och vardag.

Inloggning kan ske via e-legitimation (vårdnadshavare) eller kontouppgifter (elever).

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se