Vuxenutbildningen - ansökan om studier i annan kommun

LÄS MER

Vuxenutbildning i annan kommun än din hemkommun

Vill du ansöka om vuxenutbildning i annan kommun än inom samarbetsområdet Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal lämnar du in denna blankett.

För att ansöka inom samarbetsområdet , ansöker du direkt till respektive kommun.

> Läs mer om Vuxenutbildningen

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se