Borgerlig vigsel - anmälan om ersättning för vigselförrättare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om ersättning för dig som är vigselförättare.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa