Registerutdrag enligt GDPR

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Strömstads kommun. Om vi hanterar personuppgifter om dig kommer du att få ett registerutdrag inom 30 dagar. 

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du använda en blankett (kontakta i så fall Kommuncenter på telefon 0526-190 00). Då får du välja om registerutdraget ska skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress eller om du vill hämta på Kommuncentret i Stadshuset (legitimation krävs). Så kallat känsliga personuppgifter skickas alltid med rekommenderat brev till folkbokföringsadress.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att din begäran om registerutdrag ska kunna hanteras med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd. Till varje nämnd hör en förvaltning. 

Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter

Vilka uppgifter behöver jag lämna i e-tjänsten?

E-tjänsten kräver inloggning och signering med e-legitimation för att säkerställa din identitet.
De uppgifter om dig som vi hanterar är: namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan.
Vi sparar dina personuppgifter i max 1 år för att kunna besvara eventuella följdfrågor från dig.

Välj nämnd

På blanketten väljer du vilken/vilka nämnder som du vill begära ut uppgifter från. Det är nämnden i en förvaltning som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Handläggningstid

Ett registerutdrag skickas som senast inom 30 dagar.

Är du ställföreträdare åt någon?

Som legal ställföreträdare kan du begära registerutdrag åt din huvudman, om huvudmannen inte kan göra det själv. Då behöver vi ha ett bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag. En handling som visar att du är behörig kan laddas upp i e-tjänsten.

Särskilt om registerutdrag gällande barn

Begäran om registerutdrag för barn kan göras av dess vårdnadshavare eller barnet själv. När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att ta del av ett fullständigt registerutdrag.

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet ska du inte använda denna tjänst. Kontakta registrator på kommunledningsförvaltningen genom att ringa kommunens växel på telefon 0526-190 00.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Dokumentation som styrker om du är ställföreträdare, t.ex. god man
  • Inloggning med e-legitimation
  • Samtycke från båda vårdnadshavare vid begäran för barn

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa