Båtplats - ansökan om vinterbåtplats

LÄS MER

Här kan du ansöka om vinterbåtplats i Strömstads gästhamnmellan 15 oktober och 15 mars kan du vinterförvara din båt i gästhamnen. Ansökningarna hanteras från 1:a september och svar ges senast 14:e oktober.

Notera att ni måste kunna bifoga ett försäkringsbevis för båten samt att ansökningarna hanteras i den turordning som de inkom.

Ansökan kan endast hanteras och beviljas om du är medlem i Strömstads kommun, se kriterier nedan.

Medlemskap 4 §   Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Ur kommunallagen.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa