Ansökan om vinterbåtplats

LÄS MER

Ansöka om vinterbåtplats i Strömstads gästhamn.

Notera att ni måste kunna bifoga ett försäkringsbevis för båten samt att ansökningarna hanteras i den turordning som de inkom.

Kommunikation via e-post
Om du väljer att fylla i din e-postadress i e-tjänsten kommer kommunikation ske digitalt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526 - 19 000
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

I dagsläget krävs svenskt BankID för kunna logga in.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa