Båtplats - ansökan om vinterbåtplats

LÄS MER

Här kan du ansöka om vinterbåtplats i Strömstads gästhamnmellan 15 oktober och 15 mars kan du vinterförvara din båt i gästhamnen. Ansökningarna hanteras från 1:a september och svar ges senast 14:e oktober.

Notera att ni måste kunna bifoga ett försäkringsbevis för båten samt att ansökningarna hanteras i den turordning som de inkom.

Ansökan kan endast hanteras och beviljas om du är medlem i Strömstads kommun, se kriterier nedan.

Medlemskap 4 §   Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Ur kommunallagen.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

I dagsläget krävs svenskt BankID för kunna logga in.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa