Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill anlägga eller bygga något inom strandskyddat område behöver du söka dispens från strandskyddet.

Mer information om regler för strandskydd.

Kommunikation via e-post
Om du väljer att fylla i din e-postadress i e-tjänsten kommer kommunikation ske digitalt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-19 000
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Situationsplan
  • Måttsatt skiss/ritning som visar yta, höjd och placering av fönster
  • Fullmakt (om ombud anlitas)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa