Alkohol- och serveringstillstånd - anmälan av kryddning av snaps

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om kryddning av spritdryck för servering som snaps 8 kap. 3§ alkohollagen (2010:1622).
 

Här kan du läsa mer om alkohol och serveringstillstånd.

Kommunikation via e-post
Om du väljer att fylla i din e-postadress i e-tjänsten kommer kommunikation ske digitalt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-19 000
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa