Alkohol- och serveringstillstånd - anmälan av serveringslokal vid catering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet 8 kap. 4§ alkohollagen (2010:1622).

Här kan du läsa mer om alkohol och serveringstillstånd.

Kommunikation via e-post
Om du väljer att fylla i din e-postadress i e-tjänsten kommer kommunikation ske digitalt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-19 000
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa