Kontrollplansexempel

LÄS MER

Här hittar du exempel på kontrollplan för enklare åtgärder.

En kontrollplan skall vara anpassad för projektet. Tänk på att ta bort kontrollpunkter som ej gäller eller lägg till fler kontrollpunkter om det är något som saknas.

Mer information om kontrollplan hittar du här.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromststad.se