Företagskort Österröds återvinningscentral - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om företagskort till Österröds ÅVC.

Mer information om företagskortet.

Kommunikation via e-post
Om du väljer att fylla i din e-postadress i e-tjänsten kommer kommunikation ske digitalt.

 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa