Försörjningsstöd - återansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är endast för dig som har ett pågående ärende hos försörjningsstödsenheten! 

Om du inte har ett pågående ärende ska du kontakta individ- och familjeomsorgen på telefon 0526-192 77. Telefontid måndag - fredag klockan 9.00-9.45.

 

Det här krävs av dig innan du kan få försörjningsstöd

Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Ekonomiskt bistånd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Strömstads kommun.

De uppgifter som du lämnar vid ansökan måste vid kontroll kunna styrkas med giltiga underlag. Försörjningsstödsenheten anmäler alla misstänkta bidragsbrott.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa