Farligt avfall - mall för transportdokumentet

LÄS MER

Avfall som är giftigt, cancerframkallande, explosivt, brandfarligt med mera kallas för farligt avfall och vid transport måste ett transportdokument medfölja.

Länkarna nedan ger dig mer information:

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00