Dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dödsboansökan, en förenklad form av bouppteckning.

När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

Kommunikation via e-post
Om du väljer att fylla i din e-postadress i e-tjänsten kommer kommunikation ske digitalt.

Gallring av ärendet på Mina sidor

Ärendet kommer att tas bort från Mina sidor tre månader efter avslut. 

Behöver du utdrag från dina handlingar därefter kontakta kommuncenter 0526-190 00 eller kommun@stromstad.se.

* (Stjärnan) i e-tjänsten betyder att uppgiften är obligatorisk att fylla i.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Dödsfallsintyg och släktutredning
  • Kopia av senaste inkomstdeklaration
  • Kapital- och räntebesked
  • Kontoutdrag från dödsdagen
  • Kopia på offert eller faktura på begravningskostnad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa