Vuxenutbildningen - ansökan om prövning av kurs

LÄS MER

En prövning i en kurs är till för dig som på egen hand vill läsa in en kurs för att få ett betyg på den kursen.

Prövningar erbjuds normalt i de kurser som finns på plats på vuxenutbildningen, och omfattar hela innehållet i den kurs som du vill pröva. I prövningen kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter och sker vid utsatta perioder.

> Läs mer om prövningar på Vuxenutbildningen

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
www.stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se