Förskoleklass - skolval

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningstiden för skolvalet är över.

Val av skola till förskoleklass

Förskoleklass är obligatorisk och omfattar alla 6-åringar. Vårdnadshavarna kan ansöka om vilken skola de önskar att barnet skall gå i.

Sista datum för ansökan är måndag 15 mars 2021. Besked om vilken skola barnet placerats på kommer att börja skickas ut under vecka 14.
> Läs mer om val av skola inför förskoleklass

Skolskjuts
Varje grundskola har ett upptagningsområde. Väljer du en skola som ligger utanför det upptagningsområde där barnet är folkbokfört, kan barnets rätt till skolskjuts påverkas.
> Karta över upptagningsområden för Strömstads grundskolor
> Information angående skolskjuts för elever i grundskolan

Hantering av personuppgifter
> Läs om hur Strömstads kommun hanterar personuppgifter

Lagring av lämnade uppgifter
De uppgifter du lämnar i denna ansökan kommer att registreras och lagras i kommunens elevregister. Det inskickade ärendet kan du under 1 år se i Mina sidor, därefter tas ärendet bort från e-tjänsten.

Saknar du eller den andra vårdnadshavaren e-legitimation?
Då kan du tyvärr inte använda e-tjänsten utan måste använda blanketten till höger.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa