Mätningstekniskt tjänst - beställning av grovutstakning, utsättning, lägeskontroll och gränsvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställning av grovutstakning, utsättning, lägeskontroll och gränsvisning.

Här kan du läsa mer om lägeskontroll och utstakning

Här kan du läsa mer om gränsvisning

Här kan du läsa mer om övriga mätningstekniska tjänster

Här kan du läsa mer om kommunens taxor

Kommunikation via e-post
Om du väljer att fylla i din e-postadress i e-tjänsten kommer kommunikation ske digitalt.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526 - 190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa